آسانا

آساناها مجموعه تمرینات «فیزیکی یوگا» است که موجب ایجاد تقارن در بدن و تقویت عضلات و سیستم ایمنی و غدد داخلی و پاکسازی جسم و روان می شوند.

یوگاسینا 

روش و سبک یوگای سینا ، "یوگای جامع" می باشد که توسط استاد «سینا صمیمی» در طول سالیان دراز از آموزه های تمامی سبک های باستانی و جدید گردآوری شده و با توجه به نیازهای کنونی مردم تدوین گردیده است. سیستمی منحصر بفرد که برداشتی آزاد از آموزه های اساتید و سبک های مطرح یوگاست.

در این روش آساناها را در 5 سطح آموزشی و دو سطح پیشرفته ارائه می شود.

یوگای سینا ، برگزیده برترین سبک های یوگا را در قالب یوگای جامع سینا در 5 سطح آموزشی و دو سطح پیشرفته ارائه می دهد و موجب سلامت و بهبودی همزمان بدن، ذهن و حواس می شوند.

برای آغاز یوگا، شروع از کلاس های پایه (آسانا 1) بهترین روش است.

جنگجوی شماره 1