به کلاس پیشرفته هاتا یوگا خوش آمدید.

در کلاس هاتایوگا، به تمرینات کاملا پیشرفته فیزیکی یوگا (آسانا) پرداخته می شود. برای ورود به این کلاس، لازم است پرتوجو بیش از یکسال تمرینات مستمر داشته باشد.

در هر ترم از هاتا یوگا ضمن تمرینات کامل و پیشرفته آسانا، به طور تخصصی یکی از آساناهای چالشی و پیچیده تمرین می شود.

هانومان

تعداد جلسات: 8 جلسه 120 دقیقه ای

هزینه کلاس: 180 هزار تومان

ترم هاتایوگا برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 4 بهمن

کلاس در 4 هفته و هر هفته دوجلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان


ترم هاتایوگا برای کسانی مناسب است که حداقل یک سال یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 27 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دوجلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 230 هزارتومان