یوگا سینا

ترم پنجم یوگای جامع سینا، بدن ما و قوانین جهان هستی (یاما)

خرسندیم که تا اینجا همراه شما بوده ایم و به شما تبریک می گوییم که به ترم پنجم وارد شده اید.
با ورود به ترم پنج، شما یوگا را در زندگی خود جاری کرده اید و از طعم آن در زندگی لذت برده اید.
 ترم پنج آسانای یوگای جامع سینا در 8 جلسه 1/5 ساعته برگزار می گردد.
به توانایی ها و شرایط و محدودیت های بدن خود احترام بگذارید و تمرین ها را در حد توان خود انجام دهید. زیرا در این ترم تمرین ها سنگین تر می شود و شما باید تمرین های روزانه را جدی بگیرید .و در صورتی که بدنتان فعلا امکان انجام این تمرین ها را ندارد ، ترم 4 را دوباره تکرار کنید تا آمادگی لازم ایجاد شود.

کلاغ

تعداد جلسات: 8 جلسه 120 دقیقه ای

هزینه کلاس: 180 هزار تومان