فواید یوگا برای کودکان و نوجوانان

امروزه کودکان و نوجوانان نیز همچون والدین، مربیان و سایر افراد جامعه تحت فشار ها و تنش های گوناگونی در طول روز قرار میگیرند. استرس های ناشی از انجام وظایف درسی، مدرسه ای، رقابت با دوستان و هم سالان، فعالیت های جانبی بعد از مدرسه، آشفتگی های فکری و هیجانی، اختلافات خانوادگی و تغییرات جسمی و روانی آنان را دچار اضطراب و تشویش و نگرانی های زیادی میکند

کودکان برای آرام بودن ذهن و داشتن بدنی قوی تر و سالم تر و رشدی بهتر و کامل تر میتوانند به خوبی از تمرینات یوگا استفاده کنند و با انجام این تمرینات بین ذهن و جسمشان تعادل برقرار کنند و برای رویارویی با شرایط سخت زندگی آینده توان خود را بالاتر ببرند


آموزش های یوگا برای کودکان و نوجوانان موجب تقویت توان ذهنی / جسمانی، هماهنگی، سازگاری، انعطاف پذیری، تمرکز و مقابله با استرس های روزانه میشود و با استفاده از تمرینات یوگا میتوانند هرگونه عدم تعادل و ناهماهنگی بین اعضای بدن و سیستم درونی و ذهن را برطرف کنند

یوگا کودکان مناسب برای رده های سنی 5 تا 13 سال می باشد.

تعداد جلسات: 8 جلسه 90 دقیقه ای

هزینه کلاس: 190 هزار تومانکلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 5 خرداد

کلاس در 4 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 6 تا 9 سال مناسب است.

شروع کلاس از 2 تیر

کلاس در 4 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 9 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 6 تیر

کلاس در 4 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شودکلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 5 خرداد

کلاس در 4 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شودکلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 29 فروردین

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 7 تا 12 سال مناسب است.

شروع کلاس از 13 اسفند

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان