کلاس آنلاین ابزار تکمیلی،  حرکات سطح متوسط و پیشرفته با کمک ابزارهای یوگا (یوگا تراپی)

مدت ترم دو ماه و هر هفته یک جلسه ی یک و نیم ساعته.

تبریک برای حضورتان در کلاس ابزار تکمیلی .کلاس های ابزار و کودکان جزو شادترین کلاس های یوگاست.

ابزار تکمیلی کلاسی بسیار فنی و نیرومند است و باید تجربه یک کلاس پیشرفته را برای پرتوجو خلق کند. 

در این کلاس حرکات خم به عقب ، تعادلی و معکوس و نیز کشش ها و استقامتی ها با مکثی طولانی تر انجام می شود و پرتوجو باید حتما کلاس های ابزار یک و دو را آموخته باشد و در منزل نیز حداقل چهار بار در روز تمرین شخصی داشته باشد. 

در این کلاس تمرین هایی از پرانایاما و تمرکز تراتاکا نیز آموخته می شود.

کلاس های ابزار و کودکان جزو شادترین کلاس های یوگاست.


تعداد جلسات: 8 جلسه
هزینه کلاس: 190 هزار تومان

شروع کلاس از 2 اسفند

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 230 هزارتومان

شروع کلاس از 30 بهمن

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 230 هزارتومان

شروع کلاس از 2 بهمن

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 190 هزارتومان

شروع کلاس از 4 بهمن

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 230 هزارتومان

شروع کلاس از 2 دی

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 230 هزارتومان

شروع کلاس از 1 دی

در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود 

هزینه کلاس: 190 هزارتومان