لوگو2  

 به ترم سوم یوگا جامع سینا خوش آمدید

تبریک می گوییم که در حال چشیدن طعم یوگا هستید. یوگا کیفیت زندگی را بالا می برد.

ترم سوم آسانای یوگای جامع سینا در 8 جلسه و هر جلسه به مدت 1/5 ساعت برگزار می شود.

در این ترم آساناها به مراحل کامل تر خود نزدیک تر می شوند و شما به طور جدی تری با آساناها ارتباط خواهید گرفت. تجربه تاثیر آسانا بر ذهن و نیز تاثیر ذهن بر انجام بهتر آسانا از مباحث مهم این ترم است.

در این ترم در تمرین ها در منزل با کمک "قانون 21 روز"، برنامه منظم تری داشته باشید تا به مرور زمان این وضعیت ها و تمرینات در بدن  و ذهن شما  موجب تجربه تعادل و شادابی شود.

کمان

تعداد جلسات: 8 جلسه 90 دقیقه ای

هزینه کلاس: 150 هزار تومان