کلاس یوگا آنلاین سینا

کلاس آنلاین یوگا تحولی در دنیای آموزش و تمرین یوگا

دنیای تکنولوژی به سرعت در حال پیشرفت است و مزایا و معایبی را به همراه خود دارد و انسان از سازگارترین موجودات کره خاکی است که در هر شرایطی زندگی را می‌پذیرد و به آن ادامه می‌دهد. یوگا آنلاین آینده گریز‌ناپذیر باشگاه‌های یوگاست. 

آینده از امروز آغاز می‌شود.


کلاس آنلاین رودررو چیست؟

کلاس‌های یوگا و تمرینات ورزشی نیازمند مراقبت مربی از تمامی پرتوجو‌هاست تا آسیبی به آنها وارد نشود.

«در کلاس های رودررو مربی همه پرتوجوها را می بیند» و بر انجام حرکات و وضعیت های آنها نظارت کامل دارد. ضمن اینکه در این ساختار «پرتوجو فقط مربی و خودش را می بیند» و تصویر بزرگی از مربی بر روی گوشی و یا تبلت یا لپ تاپ خود دارد که می تواند این تصویر را به روی تلویزیون نیز منتقل کند.

کلاس های آموزش یوگا آنلاین سینا با ویژگی های منحصر به فرد خود بهترین پشتیبانی و همراهی را برای پرتوجویان یوگا ارائه می دهد.

یوگا سینا با ده ها مربی با تجربه و سابقه 20 سال آموزش یوگا در ایران زیر نظر استاد سینا صمیمی فعالیت داشته است که اکنون این تجربیات آمیخته با فن آوری های روز به ساختار آنلاین هم گسترده شده است.

در یوگا آنلاین سینا کلاس های آنلاین یوگا سینا به طور تخصصی برای تمامی بخش های یوگا برگزار می شود.


تالار مقالات یوگا

Yoga Tapas ریاضت در یوگا

از سینا صمیمی در

تاپاس Tapas


 تاپاس در لغت به معنای آتش و سوزاندن است و کاربردی همانند ریاضت دارد.(Discipline)

تاپاس اصل سوم از نیاما (پرهیز های پنجگانه) است . و نیاما دومین مرحله یوگا هشت مرحله ای است. 

از قدیم، یوگی ها را به عنوان اهل ریاضت می شناختند. اما آیا این ریاضت ها (تاپاس ها) مغایر با طبیعت و احترام به طبیعت فردی است ؟

        تمامی موجودات بطور طبیعی و غریزی بخود احترام می گذارند و خود را حمایت می کنند : برای امرار معاش و غذا فعالیت می کنند ، برای رشد و کسب مهارت تلاش و حرکت می کنند  ، به بخش های احساسی خود در حد طبیعی پاسخ می گویند و تولید مثل می کنند و ...

در بین موجودات ، انسان که ذهن و آگاهی اش مرزهای طبیعی را درنوردیده  پیوسته در کشش و دوگانگی متفاوتی به سر می برد : از طرفی کشش های عناصر آب و خاک وجودش و تمایلات زمینی ، از دیگر طرف فرا رفتن و رها شدن و میل به صعود عناصر آتش و اتر و آگاهی .

کدامیک بر دیگری چیره خواهد شد ؟ کدامیک در خدمت و تحت کنترل آن دیگر است ؟

قرن تکنولوژی ، قرن اقتدار ذهن و کشف رابطه علوم با یکدیگر ، قرن عروج و تکامل نهایی انسان نشد ، قرن پایان مرزها نیست ، پایان جنگ ها ، بیماری ها ، دلشوره ها ،غم و اندوه ها ، پایان جهل ،ترس ، تبعیض نیست .

ذهن و آگاهی که مرتبه ای عالی دارند ، به خدمت تن و تمایلات احساسی درآمدند : بیماری ها در اثر افراط در پرخوری ، انباشتگی و عدم تحرک ایجاد می شود . آشفتگی هایی که در به دلیل حرص و افراط در کامجویی و لذت طلبی ما را بکام می کشد .

راحت طلبی و آسایش به جای آرامش ،  عظمت مراکز تجاری – تفریحی به جای ابهت مساجد، کلیسا ها و معابد ، تفاخر به مدرک ، مقام و قدرت و پول  و برند و مد و.... بجای رشد آگاهی و معرفت .  این فضایی است که درآن به سر می بریم آیا به دوران جاهلیت شبیه نیست ؟

ریاضت چیست ؟در گذشته وقتی چارپایی یاغی و سرخود بود ، به چوب ریاضت و تمرین ، تادیب اش  می کردند . ریاضت دادن یعنی با تمرین و ممارست کارآزموده و تربیت و خالص کردن .

امام علی در نامه 25 بند 26 می گوید : نفس ام را چنان ریاضت داده ام که به قرص نانی چون غذا و نمک چون خورش بسنده می کند  .

ریاضت و تمرین منظم دادن در باره نفس و حیوانات بکار می رفته زیرا نفس یا ذهن نیز نیاز به تربیت و ریاضت دارد ، چرا که اگر ذهن خالص و نیرومند باشد ، کیفیت بدن و احساسات را ارتقا می دهد .

بنا بر این ریاضت آگاهانه دانش و تکنیکی ست که در تمام دوران‌ها می‌تواند کاربردی مفید داشته باشد.



دیگر مقاله های یوگا...