کلاس آنلاین ابزار ، انجام حرکات سطح متوسط با کمک ابزارهای یوگا (یوگا تراپی)

مدت ترم دو ماه و هر هفته یک جلسه ی یک و نیم ساعته

کلاس ابزار، کلاسی متفاوت و تخصصی برای : 
تمام کسانی که به دلایل افزایش سن و سال، محدودیت های فیزیکی - حرکتی دارند .
تمام کسانی که به دلایل بیماری یا توصیه های  پزشکان محدودیت های حرکتی دارند.
تمام کسانی که مایلند یوگای پیشرفته را بصورت حرفه ای بیاموزند.
در کلاس های ابزار همه می توانند یوگا کنند ، زیرا با بهره مندی از ابزار ساده ای همچون یک بند یا متکا و کوسن و  نیز دیوار و  صندلی و میز که در همه منازل یافت می شود، می توان حرکات یوگا را انجام داد و تجربه ای عالی داشت. 
حرکات کلاس های یوگا با ابزار هیچ تفاوتی با دیگر کلاس ها ندارد . شما باید برای آموزش آن از پایه و ابزار یک آغاز کنید و سپس ابزار دو و ابزار سه را آموزش ببینید.
 هر کدام از این دوره ها یک ترم دو ماهه به طول می انجامد ، اما برای رفتن به ترم های بالاتر عجله ای نداشته باشید و این تصمیم را به مربی خود واگذار کنید . زیرا بدن باید آمادگی رفتن به ترم های بالاتر را پیدا کند.


تعداد جلسات: 8 جلسه 90 دقیقه ای
هزینه کلاس: 190 هزار تومان


شروع کلاس از 2 اسفند

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


شروع کلاس از 10 اسفند

کلاس در 8 هفته و هر هفته 1 جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


شروع کلاس از 9 اسفند

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


شروع کلاس از 4 بهمن

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


شروع کلاس از 30 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

یکشنبه ها ساعت 18 تا 19:30

سه شنبه ها ساعت 16 تا 17:30

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


شروع کلاس از 2 دی

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 190 هزارتومان


شروع کلاس از 25 آذر

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

یکشنبه ها ساعت 18 تا 19:30

سه شنبه ها ساعت 16 تا 17:30

هزینه کلاس: 190 هزارتومان