لوگو

به یوگا خوش آمدید...

آسانای پایه دروازه ورود شما به دنیای یوگاست.

ترم پایه
 یوگای سینا برای تمام رده های سنی و عموم افراد (به جز در موارد حاد منع پزشکی ، که بهتر است پس از مشورت با پزشک متخصص اقدام به تمرین کنید) مناسب می باشد.

دروازه ورودی به دنیای یوگا، ترم پایه(ترم یک) است. 

در این ترم با یوگا و حرکات پایه یوگا آشنا شده و آنها را آموزش می بینید و تمرین می کنید.

بیش از 50 حرکت و تمرین یوگا در این ترم فرا خواهید گرفت و بیش از 50 فیلم آموزشی در این کلاس برای حرکات شما قرار داده شده است.

پاوانموکت

تعداد جلسات: 8 جلسه 90 دقیقه ای

هزینه کلاس: 150 هزار تومان