لوگو

به ترم 2 آموزش آنلاین  یوگای جامع سینا خوش آمدید 
به شما تبریک می گوییم که در مسیر یوگا ثابت قدم بوده اید و به قصد خود برای دستیابی به بدن و  ذهنی سالم تر، متعهد بوده اید. 
در این ترم حرکات جدیدی آموزش داده می شود و همچنین حرکات ترم گذشته نیز کامل می گردند.
لازم به توضیح است برای ورود به ترم 2 لازم است ترم پایه را گذرانده باشید و اگر سابقه یوگا داشته اید و آمادگی ورود به این کلاس را دارید، لطفا به باشگاه اعلام نمایید.
در این ترم برای  پیشرفت در تمرین های فیزیکی یوگا به برنامه های غذایی خود نیز توجه بیشتری کنید

مثلث ساده مقدماتی


تعداد جلسات: 8 جلسه 90 دقیقه ای
هزینه کلاس: 150 هزار تومان