یوگا و اختلال دو قطبی

یوگا و اختلال دو قطبی

از طناز مولایی در
Number of replies: 0

درمان اختلال دوقطبی با یوگا

علائم افسردگی دوقطبی شامل تحریک پذیری، تغییرات رفتاری غیر قابل پیش بینی و بی قراری است. افراد مبتلا به اختلال دو قطبی به آرامی حرکت می کنند، به کندی صحبت می کنند، زیاد می خوابند و در نتیجه دچار اضافه وزن می شوند.

افراد دو قطبی بیشتر از سایرین مستعد ابتلا به روان پریشی (در روانپزشکی برای بیان حالت از دست رفتن توانایی تشخیص واقعیت از خیال بکار می رود.پسیکوز دربرگیرنده دسته ای از اختلالات روانی است که در طول آن ها بیمار دچار علایمی مانند توهم یا هذیان شود) هستند، شرایطی که در آن ارتباط دو قطبی ها با واقعیت قطع خواهد شد و ناتوانی مفرط در دنیای کار و روابط اجتماعی را تجربه می کنند.

مجموعه ای از تحقیقات درحال توسعه نشان می دهد که بین افسردگی دوقطبی و افسردگی منظم به ویژه روش های درمانی این دو نوع افسردگی تفاوت های قابل توجهی وجود دارد. داروی ضد افسردگی نه تنها کمکی به درمان افراد مبتلا به افسردگی دو قطبی نمی کند بلکه باعث وخیم شده حال آنها می شود.

تحریک شیدایی یا هایپو مانیا باعث ایجاد چرخه سریع بین حالات رفتاری یا تداخل با سایر داروهای تثبیت کننده خلق و خوی می گردد.

یوگا درمانی

یوگا درمانی تغییر روحیه افراد دو قطبی را با دادن آگاهی به آنها در ارتباط با نوسانات روحیشان فراهم می کند. انجام تمرینات یوگا باعث ایجاد آگاهی نسبت به بدن و ذهن می شود. پرتو جو می آموزد که حالات روحی و هر احساسی که از بدن یا ذهن نشأت می گیرد، موقتی است. او از این طریق خودآگاهی خود را در جهت کمک به کنترل برخی از گرایشات شیدایی توسعه می دهد. انجام تمارین آسانا به ما در کاهش افسردگی، اضطراب، خشم و علائم عصبی می باشد پرانایاما به کنترل تنفس کمک می کند و باعث تثبیت و تقویت فعالیت مغز می گردد.مراقبه و یوگانیدرا می تواند موجب القا آرامش و خود کنترلی می گردد. انجام صحیح یوگا به بیشتر افراد دو قطبی کمک می کند که کنترل بهتری روی نوسانات خلقی و علائم آن ها داشته باشد. یک برنامه درمان مداوم شامل دارو درمانی و روان درمانی جهت جلوگیری وکاهش شدت علائم است.

درمان و استراتژی های خودیاری در این مهم نقش بسیار بسزایی دارند. علائم از طریق انجاممنظم تمرینات، خواب کافی، تغذیه مناسب، نظارت بر احوال، حداقل نگهداشتن استرس و احاطه خود با افراد حامی وپشتیبان قابل کنترل است. یوگا یک ضد افسردگی و تثبیت کننده احوالات کامل خارق العاده است. یوگا یک علم فیزیکی روانی است که دستاورد آن تندرستی و سلامتی حالات فیزیکی ، عقلانی، ذهنی و معنوی است.

تمرینات و آساناهای بهبود در بیماران دوقطبی

-1 تنفس نادی شودان

-2 ملخ(شالاب آسانا)

-3 مار کبری(بوجانگ آسانا)


-4 خرگوش(شاشانگ)


-5 سگ سرپایین(آداموکاشواناسانا)


-6 سگ و گربه(بیدالاسانا یا مارجریاسانا)-7 پل(ستوبانداسانا)

-8 استراحت کودک(بالاسانا)


-9 پیچ خوابیده


10 بدن بی جان(شاواسانا)
مترجم و گرد آورنده: طناز مولایی

منبع:

https://www.andiappanyoga.com/yoga-therapy-bipolar-disorder/