آشنایی با ورزش یوگا

آشنایی با ورزش یوگا

از ثریا افشاری در
Number of replies: 0

آشنایی با ورزش یوگا


ورزش یوگا فعالیتی است که باعث افزایش انعطاف پذیری وتقویت عضلات میشود. این ورزش تمرکز را افزایش میدهد و باعث ایجاد حس آرامش می گردد.

یوگا نوعی ورزش جسمانی وذهنی است.

ریشه ی آن به کلمه ی ( یوج ) در زبان سانسگریت به معنی یگانگی واتحاد است. یگانگی میان تن وروان و ارتباط بین بدن، تنفس باذهن وفکر.

این ورزش در قاره هند در سالهای دور به وجود آمده است وبر پایه اعتقادات هندو ها بنا شده است.

یوگا دارای سبک های مختلفی است که میتوان ازهرکدام برای کسب انرژی وایجاد تعادل درزندگی استفاده کرد.

تمرینات جسمی یا آسانا در سلامت ستون فقرات تاکید میکند وباعث تقویت آنها میشود.

ستون فقرات محل تمامی اعصاب مهم بدن است که تمامی پیامهای مختلف بدن رابه مغز میرساند.

باانجام آسانا سیستم گردش خون بهبود یافته واکسیژن رسآنی با سهولت بهتری صورت می پذیرد.

تمرینات آسانا، برروی اندامهای داخلی هم تاثیر گذار است و باعث بهبود عملکرد غدد وارگان ها میشود.

          "شاد و پاینده باشید"