فواید یوگا برای کودکان و نوجوانان

فواید یوگا برای کودکان و نوجوانان

از مهناز محمد نوری در
Number of replies: 0

فواید یوگا برای کودکان و نوجوانانامروزه کودکان و نوجوانان نیز همچون والدین، مربیان و سایر افراد جامعه تحت فشار ها و تنش های گوناگونی در طول روز قرار میگیرند. استرس های ناشی از انجام وظایف درسی، مدرسه ای، رقابت با دوستان و هم سالان، فعالیت های جانبی بعد از مدرسه، آشفتگی های فکری و هیجانی، اختلافات خانوادگی و تغییرات جسمی و روانی آنان را دچار اضطراب و تشویش و نگرانی های زیادی میکند

کودکان برای آرام بودن ذهن و داشتن بدنی قوی تر و سالم تر و رشدی بهتر و کامل تر می توانند به خوبی از تمرینات یوگا استفاده کنند و با انجام این تمرینات بین ذهن و جسمشان تعادل برقرار کنند و برای رویارویی با شرایط سخت زندگی آینده توان خود را بالاتر ببرند

آموزش های یوگا برای کودکان و نوجوانان موجب تقویت توان ذهنی / جسمانی، هماهنگی، سازگاری، انعطاف پذیری، تمرکز و مقابله با استرس های روزانه می شود و با استفاده از تمرینات یوگا می توانند هرگونه عدم تعادل و ناهماهنگی بین اعضای بدن و سیستم درونی و ذهن را برطرف کنند.