«نیروی آرامش» 

آموزش مهارت های کاربردی یوگا برای آزمون کنکور


 مهارت های  ذهنی و فیزیکی یوگا برای کسب آرامش

 یاما، نیاما، آسانا، پراناياما، قوانین جذب، مدیتیشن


 کلاس آنلاين یوگا در کنکور

مدرس: سینا

«نیروی آرامش» 

جوانان با فرا رسیدن زمان آزمون کنکور، علاوه بر التهابِ نزدیک شدن به رویاهای بزرگ و سرشار از رقابت، فشار روانی  انتظارات والدین را نیز تحمل می کنند . 

 آموزش مهارت های  ذهنی و فیزیکی یوگا برای کسب آرامش ،

 تجربه ای بی نظیر برای کسب شادی و آرامش در این دوران است. 

 یاما (قوانین جهان) ، نیاما (قوانین انضباط شخصی) ، آسانا (انعطاف پذیری و ایجاد تقارن در بدن) ، پراناياما(کنترل هیجانات) ، یوگانیدرا (قوانین جذب) و مدیتیشن

 کلاس آنلاين یوگا در کنکور

یکشنبه و چهارشنبه ها ۱۱:۳۰ تا ۳۰ :۱۳

آغاز دوره 28 خرداد

پایان دوره 29 تیر

10 جلسه در 5 هفته