در این بخش کارگاه های رایگان یوگا در اختیار عموم قرار می گیرد

در این کارگاه مبانی و اصول ایستادن روی سر از ابتدا تا پیشرفته عرضه می گردد

این کارگاه برای کسانی که این تکنیک را یاد نگرفته اند تا کسانی که به طور حرفه ای این تکنیک را انجام می دهند مفید است.

مهلت ثبت نام برای کارگاه آنلاین تا پنجشنبه با ظرفیت محدود است.

در این بخش می توانید فیلم های مستند یوگا را مشاهده نمایید.

براهماچاریابرهماچاریا یکی از قوانین پنج گانه یاما است.

نیروی جنسی قوایی طبیعی در موجودات زنده است که موجب تداوم چرخه حیات است . 

یکی از تفاوت های انسان با دیگر موجودات این است که با این نیروی طبیعی ، رفتاری غیر طبیعی دارد : یا از آن برای کسب لذت بهره می جوید ، و یا آن پست و گناه آلود بر می شمرد. در صورتی که برای دیگر موجودات ، پاسخگویی به این نیرو  هم  همچون تشنگی و گرسنگی و .... هیچ برچسبی ندارد و افراط و تفریطی در آن بچشم نمی خورد. 

دلیل این رفتار غیر طبیعی در انسان چیزی نیست جز  وجود ذهن نافرمان و سر به طغیان برداشته .

باید و نبایدهایی را که از دوران کودکی در ذهن ما حک می شود باید دوباره تدوین کرد مخصوصا برای انسان امروز.