یوگا و ام اس

مزیت یوگا برای بیماران ام‌اس

از مهشید بیات در
Number of replies: 0


مزیت یوگا برای بیماران ام‌اس


۷ مزیت یوگا برای بیمارانی با هر نوع ام اس و همچنین بیماران دیگری با مشکلات مشابه :
1-کاهش خستگی
2- بهبود دامنه حرکتی
3- کاهش اسپاسم
4-تقویت کردن
5-هماهنگی
6-بهبود تعادل
7- افزایش اعتماد به نفس و ایجاد آرامش
با ترکیب ۶ مزیت اول اعتماد به نفس را افزایش می دهد زیرا می‌توان به طور مستقل پیگیری کرد. با انجام یوگا تمرین کننده در میابد که کنترل بسیار بیشتری روی حالات درونی و بیرونی خود دارد. هر وضعیت به آرامش فرد کمک می‌کند و تا حد امکان کیفیات خود را عرضه می‌کند.

یوگا و کاهش خستگی در بیماران ام اس


انرژی برای هر فرد همانند سرمایه برای یک شرکت است که بدون آن کاری نمی‌توان انجام داد تحقیقات اخیر نشان داده که اگر یک چیز وجود داشته باشد که در مورد یوگا وام اس ثابت شده باشد آن موضوع کاهش قابل توجه خستگی است.
آموزش یوگا روش بی نظیری است جهت مقابله با این مشکلات و عوارض ناشی از آن، یکی از ناتوانایی های عمده در ام اس و عملاً در کل بیماریهای عصبی ،از دست ‌دادن انرژی است. ممکن است فردی بخواهد از شرایط مطلوبی استفاده کند و یا نیاز به انجام کارهای خاصی داشته باشد ولی با میزان انرژی که دارد شروع و انجام وظایف برایش بسیار مشکل می شود در آموزش یوگا مانند هر جنبه دیگری از زندگی رسیدن به هدف به معنی موفقیت است .مبارزه با خستگی بسیار اهمیت دارد. مطالعات و تحقیقات انجام شده تایید می‌کند که تمرین کنندگان یوگا که دچار ام‌اس هستند نسبت به زمان قبل از شروع یوگا و سایر داوطلبانی که ورزش های دیگری را انجام می‌دهند سطح انرژی بالاتر و نشاط بیشتری دارند.
یوگا به معنای واقعی کلمه خود پویایی را در فرد افزایش داده و او را قادر می‌سازد که با انجام آن به سادگی پیش رود انرژی که یوگا به بدن می‌رساند بیشتر از انرژی است که صرف می‌کند.

۵ وضعیت که مستقیماً برای کاهش خستگی در بیماران ام اس مفید است( با کمک ابزار و البته بعد از چند ماه تمرین مداوم پیش نیازها )
1- ویپاریتاکارانی (وضعیت شمع)
2- پادماسانا (وضعیت لوتوس)
3- بوجانگ آسانا (مار کبری)
4- اردوا دانور آسانا(کمان)
5-پادماسانا(وضعیت لوتوس)
ادامه دارد.