مرزهای یاما در آسانا

مرزهای یاما در آسانا

از سینا صمیمی در
Number of replies: 0

مرزهای یاما در آسانا

 یاما

یاما پله‌ی آغازین یوگاست. یاما نه تنها قوانین پنهان و جاری در این سیاره را که کلیه‌ی موجودات در زندگی جمعی آن را رعایت می‌کنند بیان می‌دارد، بلکه در بقیه‌ی بخش‌های یوگا نیز دیدی درست‌تر و انسانی‌تر به ما می‌دهد.

اگر قوانین یاما در رفتار و ذهن ما جاری شود انجام تکنیک‌های آسانا، مفهوم و حدودی تازه می‌یابد.

مهمترین تفاوتی که آسانا را از ورزش‌های دیگر مانند ژیماستیک و یا ورزش‌های رزمی و... جدا می‌سازد، پس زمینه منطق یاما است که در آسانا جاری می‌شود.

خردمندان چنین گویند :  در انجام آسانا بکوشیم یاما را رعایت کنیم:

آهیمسا: در انجام آسانا از بروز خشونت گرم یا سرد نسبت به بدن خود پرهیز کنیم.

ساتیا: در انجام آسانا با بدن خود در راستی باشیم و آن را همانگونه که هست بپذیریم.

آستیا: در انجام آسانا از بدن خود و یا بخش‌هایی از بدن خود دزدی نکنیم و رسیدگی و توجه را که ازآنِ تمام بخش‌های بدن است، از آن‌ها دریغ نکنیم.  

برهماچاریا: در انجام و انتخاب آسانا به نیازهای بدن گوش بسپاریم نه به امیال و کسب لذت.

آپاری‌گراها: بدن و توانایی‌های آن مانند تمام موجودات تابع قوانین ناپایداری هستند و نباید به آن وابسته شد زیرا از دست خواهد رفت و باید روزی آن را ترک کنیم.               

                                                                                             سینا صمیمی