یوگانیدرا (قانون جذب) Yoganidra

یوگانیدرا (قانون جذب) Yoganidra

از سینا صمیمی در
Number of replies: 0

تمرین برای یوگانیدرا و قانون جذب

یوگانیدرا و بازآموزی ذهن (تجسم خلاق - قانون جذب)    Yoganidra

پیشرفت در آموزش، رسیدن به خواسته‌ها، تغییر رفتارهای ذهنی، رها شدن از عادت‌های نادرست، عبور از ترس‌ها، کسب اعتماد به‌نفس، شناخت هدف و قصد در زندگی و ...

یوگانیدرا (بازآموزی ذهن) تکنیکی نیرومند و باستانی است که از طریق نزدیک شدن به وضعیت آلفا و آرامش عمیق و رسیدن به محدوده‌ی ناخودآگاه و نیمه خودآگاه، امکان تغییر بسیاری از الگوها و داده‌های ذهنی که باورها و عادات ما را می‌سازند را فراهم می‌نماید.

ما زیستی موازی از زندگی بیرونی و درونی داریم و زندگی درونی ما به طرزی شگرف زندگی بیرونی ما را خلق می‌کند.

تمامی عملکردهای ما (انتخاب‌ها و اجتناب‌ها) نتیجه کدهایی است که در گذشته به ذهن داده‌ایم.

اگر با وضعیت آلفا و قانون 21 روز آشنا شویم مسئول و خالق زندگی خود خواهیم شد.  

نیدرا بازآموزی ذهن و بازآفرینی زندگی است.

 Practice for Yoganidra

تمرین برای نیدرا:

1- تمام خواسته‌ها و آرزوهایتان را بر روی یک کاغذ بنویسید.

2- آن‌ها را به ترتیب اولویت از بالا به پایین بنویسید.

3- آن‌ها را که با هم مغایرت دارند حذف کنید و لیست‌تان را همسو کنید.

4- اگر هنوز خواسته‌هایتان را به وضوح نمی‌شناسید و یا قاطعیت اولویت دادن و حذف تناقض‌ها را ندارید، اتفاق خاصی قرار نیست رخ دهد.

5- اگر موفق شدید قصد خود را بیابید، هر شب پیش از آنکه به خواب بروید و هر صبح به محض اینکه در حال بیدار شدن هستید، خودتان را در موقعیت و موفقیت خواسته‌تان احساس و تجسم  کنید.

6- بیست و یک روز بدون فاصله این تمرین را انجام دهید.

7- اگر یک بار تمرین را فراموش کردید، هنوز زمان موفقیت نرسیده‌است ولی اگر اشتیاق شما به حدی رسیده‌است که تمرین را به‌طور کامل انجام دادید، تحول نزدیک است.

سینا صمیمی

(توسط یوگا سینا ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 16 فروردین 1399، 1:27 صبح بوده است)

Attachment YOGANIDRA_OF_LORD_BUDDHA (1).jpg