تمرین های تنفسی یوگا Yoga pranayama

تمرین های تنفسی یوگا Yoga pranayama

از سینا صمیمی در
Number of replies: 0

pranayama

پرانایاما و تمرین‌های تنفسی

pranayama

پرانایاما یا کنترل نیروی حیاتی بخشی تفکیک‌ناپذیر از یوگا و چهارمین پله یوگاست و بدون یرانایاما، یوگا شیری بی‌یال و دم است.

پرانایاما گسترش آگاهی در سطوح ظریف وجود است.

استفاده از پرانایاما جهت پاکسازی حواس و ذهن از انباشتگی‌های احساسی، هیجانی اجتناب‌ناپذیر است.

پرانایاما اصلی‌ترین مدخل جدایی ذهن از محسوسات است.

با پرانایاما ماهیچه‌ها را نیرو دهید، شادی را پایدار کنید و ذهن و بدن را آشتی دهید؛ با پرانایاما به هیجانات غیرطبیعی و افسردگی پایان دهید و فعالیت دو نیم‌کره مغز را هماهنگ کنید.

با پرانایاما جایگاه واقعی آسانا را کشف و آن را کامل کنید.

پرانایامای یوگای جامع سینا در سطوح مختلف، کاملاً منطبق با زندگی امروز و شرایط ذهنی-بدنی پرتوجویان آموزش داده می‌شود.

nadisodhana pranayama

هماهنگی میان انرژی‌های سرد و گرم وجود (نادی شودان)

یک تمرین فوق‌العاده برای ایجاد هماهنگی بین دو نیم‌کره مغز با انجام این تمرین در دو نوبت بامداد پیش از طلوع خورشید و غروب‌ها پس از غروب، احساسات خود را متوازن کنید و هوشیاری‌تان را افزایش دهید. به تقویت سیستم گوارشتان کمک کنید و خوابتان را تنظیم کنید.

Healing of pranayama

کمک به بهبود سردردهای میگرنی، کاهش دادن اضطراب و تشویش

کمک به درمان ام اس

How to do Nadishuddhi

انجام مراحل تمرین: هنگام تمرین از آخرین وعده غذایی باید 3 ساعت گذشته باشد و هوای اتاق تمرین باید تازه و پاکیزه باشد.

1- در یک وضعیت راحت با پشت صاف بنشینید.

2ــ به آرامي يک بازدم از هر دو سوراخ بينی انجام دهيد.

3ــ قسمت چپ بينی را با انگشت انگشتری و کوچک دست راست ببنديد و از بينی راست به‌آرامی و آهسته يک دم عميق بگيريد.

4ــ يک مکث خيلی کوتاه داشته باشيد.

5ــ قسمت راست بينی را با انگشت شست دست راست ببنديد و از قسمت چپ بينی به آرامی بازدم کنيد.

6ــ حال از سوراخ چپ دم بگيريد.

7ــ يک مکث خيلی کوتاه داشته باشيد.

8ــ از قسمت راست بينی بازدم کنيد.

اين يک دور «نادی شودانا پراناياما» محسوب می‌شود. تنفس‌ها را به‌طور طبیعی و آرام و بدون هرگونه فشار انجام دهید و پس از یک هفته طول دم و بازدم‌ها را مساوی کنید (بهتر است معیار، طول دم باشد و  زمان بازدم را به اندازه دم کنید.)

هفت دور این تمرین را انجام دهید.

سینا صمیمی  

(توسط پانیذ بنی سلیمان ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 16 فروردین 1399، 12:11 صبح بوده است)

(توسط پانیذ بنی سلیمان ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 16 فروردین 1399، 12:11 صبح بوده است)

Attachment Tanumânasî_kapalabhati.jpg