یوگا – آرامش – زندگی

یوگا – آرامش – زندگی

از مهناز محمد نوری در
Number of replies: 0

یوگا – آرامش – زندگی

در یکصد سال اخیر تغییرات و تحولات زیادی در شیوه و طریق زندگی بشر بوجود آمده است و این دگرگونی دنیای مدرن موجب عدم تعادل ذهن بشر گردیده است.

امروزه در تمامی دنیا انسان ها با پیامدهای زندگی مدرن و شهری و ماشینی مواجه هستن. پیامدهایی مثل: تنش – اضطراب – استرس – به هم ریختگی ذهن – عدم تمرکز – خستگی جسم – عدم استراحت درست و کافی و داشتن حس قربانی در تمامی شرایط و موقعیت های کاری و شخصی. و انسان ها مدام به دنبال راهکارهایی برای رسیدن به زندگی شادتر و آرام تر و سالم تر هستن. در جوامع مختلف آمار بالایی از افسردگی و خودکشی وجود دارد. مصرف بالای داروهای ضد افسردگی برای سرپا بودن و ادامه دادن، ادامه دادن به کار و زندگی.

در این میان یوگا هدیه ی ارزشمندی است برای انسان امروزی تا بوسیله آن بتواند بر این استرس ها و اضطراب ها – بی انگیزگی ها – خستگی ها و افسردگی ها غلبه کند.


یوگا مسیری است که ما را به درونمان هدایت میکند؛ جایی که با غرور و خشم، حسادت و ترس و تشویش و بسیاری از احساسات سرکوب شده خود روبرو می شویم.

در این مسیر با آرام شدن ذهن می توانیم با اشتیاق و انگیزه بیشتری راه را ادامه دهیم.

یوگا را باید تمرین کرد. برای رسیدن به نتیجه بهتر و بیشتر باید با تمریناتی پیگیر و مستمر ادامه داد. تمرینات بدنی و آسانا ها – تمرینات تنفسی – تمرینات تمرکز و مراقبه به ما کمک می کنند تا آرام آرام از آنهمه استرس و اضطراب و ترس و خشم کاسته و بر شادی و سلامتی مان بیافزاییم.

همیشه اولین قدم برای شروع کار سخت ترین قدم است. باید قدم برداشت. باید پای در راه نهاد. تمرین کرد و تجربه کرد تا نتیجه گرفت.

یوگا توانایی فیزیکی ما را بالا میبرد، قدرت ذهن را افزایش می دهد و باعث میشود که شاداب تر و سالم تر و توانمندانه تر مسیر زندگی را ادامه دهیم.


توانایی ما نامحدود است ولی ما نیاز به باور این توانایی داریم و نیاز به غلبه بر ذهنی که مدام میگوید تو نمی توانی؛ نمی توانی شروع کنی، نمی توانی انجام دهی و نمی توانی به پایان برسانی و تو به اندازه کافی برای انجام کارها خوب و شایسته نیستی و صدها نمی توانی ذهنی که محدودیت هارا ایجاد میکند و باور ما را نسبت به خودمان اینگونه محدود و ناتوان میسازد.

ذهن مدام درگیر تصاویر نامطلوب و اتفاقات بد گذشته و نگرانی های آینده است. باید این ذهن سرکش را آرام کرد. با تمرینات فیزیکی یوگا و با تمرینات تمرکزی و تنفسی یوگا می توانیم ذهن را آرام کنیم تا از اینهمه افکار منفی و محدودیت رها شود تا بتوانیم از توانایی بی حد و حصر خود استفاده کنیم. در جهت سلامتی، شادی و انگیزه و اشتیاق برای زنده بودن و زندگی کردن.

نویسنده: مهناز محمدنوری