یوگانیدرا

یوگانیدرا

از مهناز محمد نوری در
Number of replies: 0

یوگانیدرا

یوگانیدرا یک روش منظم و سیستماتیک است که کل اعمال فیزیکی، روانی و هیجانی را وانهاده میکند. یوگانیدرا از دو واژه سانسکریت یوگا (اتحاد) و نیدرا (خواب) اقتباس شده است. هنگام تمرین یوگانیدرا ممکن است که تمرین کننده به خواب برود، اما آگاهی او در سطوح عمیق ذهن در حال عمل است به این جهت اغلب یوگانیدرا را خواب روانی یا وانهادگی عمیق با آگاهی درونی می نامند و آن حالتی است که فرد در آستانه بین خواب و بیداری قرار میگیرد. به عبارت دیگر این حالت مرز برخورد نیم هوشیاری و ناهوشیاری در بعدی همزمان است.

حالت وانهادگی در یوگانیدرا به مرحله ای می رسد که ذهن از تجارب حسی فاصله میگیرد و زمانی که آگاهی بتواند از تجارب بیرونی و خواب فاصله گیرد، بسیار نیرومند میشود و می تواند در راه های زیادی مانند توسعه حافظه، افزایش دانش، خلاقیت یا تغییر شخص به کار گرفته شود.


 

یوگانیدرا چگونه و چطور عمل میکند؟

پاسخ ساده است. هنگام وانهادگی کامل درک عظیم است. زمانی که هوشیاری در تمام حواس توزیع می گردد، قدرت درک کردن کاهش میابد این تنها راز یوگانیدراست. درک عقلانی و دانش که به مغز وارد میشود، در حالت بیداری در واقع وظیفه اش را در جایگزینی به طور کامل انجام نمی دهد. اما موقعی که ذهن از نوسان های خارجی خلاص شد و شخص در سطحی که نه خواب است و نه بیدار قرار گرفت، تاثیرات خارجی بر ذهن نیرومند میشوند و در مکانی که باید جای گیرند به سرعت جای میگیرند و باقی می مانند.

 

خواب یوگی

در وضعیت یوگانیدرا آگاهی در مرز خواب و بیداری قرار میگیرد. شخص نه خواب است و نه بیدار. این حالت را در روانشناسی مدرن خواب مغناطیسی می نامند و در اینجا آن را خواب یوگی می نامیم. در این حالت ذهن تنها دریافت کننده است. بنابراین شما میتوانید یوگانیدرا را برای تغییر عادات و از بین بردن تنش ها و اضطراب ها به کار گیرید.

یوگانیدرا ذهن را توانا میکند تا بتواند از سطح ذهن ناآگاه خود که منبع تمام استعداد ها است به توانایی های خود پی ببرد و در شناخت و پرورش استعدادهای پنهانی توفیق بدست آورد.

درک مستقیمی که در حالت یوگانیدرا به دست می آید، هرکس را توانا می کند تا به مشاهده درون خود بپردازد و پاسخ تمام مشکلاتش را پیدا کند.

برگرفته از کتاب هنر وانهادگی سوآمی ساتیاناندا