ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش چهارم)

ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش چهارم)

از سوسن جدیدی در
Number of replies: 0

استفاده ی صحیح از آیورودا، ستاره بینی ودایی و یوگا

با استفاده از این نظام سه گانه آیورودا، ستاره بینی ودایی، یوگا- ما تمام لوازم اصلی و تکنیک ها برای کار با بدن فیزیکی، اختری و سببی  را در نتیجه ی یافتن نشانه های بودنمان به دست می آوریم. آیورودا بنیان یک زندگی درست را از طریق مراقبت مناسب از بدن فیزیکی فراهم می کند. ستاره بینی ودایی به ما نشان می دهد که چگونه پتانسیل های کارمیک مان، که نگرانی اصلی بدن اختری مان است را با یک فهم و ادراک مناسب از چارت تولد و اثرات نجومی آن، بهینه کنیم. یوگا به ما نشان می دهد که چگونه روح یا پتانسیل سببی را بیدار می کند و با استفاده از تکنیک های مختلف یوگا، آن را به صورت علمی ارتقا می دهد. آیورودا، بنیانی برای یک زندگی موزون در جهان مادی فراهم می کند. ستاره بینی، یک نقشه از قلمرویی که در فعالیت های زندگی ما پوشانده شده را، برای دستیابی به اهدافمان، فراهم می کند. یوگا به ما راهی را نشان می دهد که هدف والایی که هر تولد پیاپی مارا به سمت آن هدایت می کند را درک کنیم.

برای یک رفتار مناسب در هستی مان، نه تنها بدن فیزیکی که بدن های اختری و سببی مان را هم باید مورد توجه قرار دهیم. این مسئله، اهمیت به کار بردن آیورودا، ستاره بینی ودایی و یوگا را همراه با همدیگر نشان می دهد. در واقع ما باید هر سه بدن را در مورد رسیدن به اهداف مهم زندگی که همه متکی بر انرژی حیاتی (که با آیورودا حمایت می شود)، اعمال کارمیک صحیح (که با ستاره بینی حمایت می شوند) و نیت معنوی (که با یوگا حمایت می شود) هستند را مورد توجه قرار دهیم. حتی برای تمرین یوگا که ما را به ورای زمان و مکان می برد، ابتدا باید توجه کنیم که در این دوره ی زمانی(ستاره بینی) و مکانی(بدن یا آیورودا)، از کجا آمده ایم. اگر ما تمرین هایمان معنوی مان را بدون یک روش زندگی آیورودایی مناسب پیگیری کنیم، ممکن است که عدم تعادل فیزیکی یا روانی ایجاد کنیم که سرانجام مانع سفر درونی ما می شود. اگر تمرین هایمان را بدون فهمیدن چارت تولدمان از راه ستاره بینی دنبال کنیم، ممکن است زمان بندی یا روش تمرین هایمان مناسب یا مؤثر نباشند.


                                         

ستاره بینی و شفا

ستاره بینی ودایی با توانایی اش در کمک به فهمیدن طبع یا نوع بدن، تمایل طبیعی به بیماری را نشان می دهد و به مشکلاتی در سلامتی که احتمال بیشتری دارد که از آن ها آسیب ببینیم، اشاره دارد. علاوه بر آن می تواند زمان بندی بیماری را نشان دهد و ما می توانیم بفهمیم که چه زمانی احتمال دارد که بیمار شویم و حتی می توانیم خودمان را در برابرش محافظت کنیم. وقتی که دچار بیماری شدیم، ستاره بینی ودایی با نشان دادن توانایی ما در بهبود، کمک مهمی در درمان بیماری از راه پیش بینی جریان آن می کند. بنابراین می توانیم بفهمیم که احتمال بهبودی چقدر ساده و آسان است.

ستاره بینی ودایی فقط برای بیماری های معمولی کمک کننده نیست، بلکه رابط ویژه ای است برای کمک به ما برای فهمیدن حالت های مختلف بیماری ها، هم فیزیکی و هم روانی، که با روش های پزشکی معمول، قابل درمان نیستند. این ستاره بینی روش مشخصی برای روبرو شدن با بیماری هایی را فراهم می کند که حاصل علل کارمیک، باطنی و درونی هستند. بیماری هایی که ریشه هایشان خیلی در بدن فیزیکی نیست، بلکه در کیفیت روحی و روانی یا چگونگی میل و خواست ما است، که عوامل بدن های اختری و سببی هستند.


ستاره بینی ودایی تنها به تشخیص و زمان بیماری ها اهمیت نمی دهد، بلکه به ما روش های گوناگونی را پیشنهاد می دهد که هم بیماری را درمان می کند و هم مقاومت ما را در برابر بیماری زیاد می کند. روش های درمانی یا میزان شفابخشی ستاره بینی ودایی، مقدمه ی رسیدن به بدن اختری است. بیماری ها اثرات منفی مربوط به سیارات را منعکس می کنند که در واقع نیروهای در هم گسیخته ای در درون محیط ستاره ای ما هستند. سنگ های گران بها، مانتراها(کلمات برتر)، یانتراها(اشکال هندسی برتر)، تشریفات مذهبی مخصوص(پوجاها و یاجناها) و روش های دیگر یوگیانه، می توانند به مقابله با این اثرات کمک کنند و آن را با اثرات مثبت جایگزین کنند.

این روش های دقیق و ظریف، به ویژه برای کنار آمدن با اختلالات فیزیکی و روحی و روانی که اصولاً در بدن اختری عدم تعادل ایجاد می کنند، موثرند. آن ها کمک می کنند که هاله و سیستم ایمنی تقویت شوند و می توانند اثرات کارمای منفی، تفکرات منفی و آلودگی های محیطی ظریف مانند تشعشعات فرکانس پایین را بزدایند.


سیاره ها، انرژی های بنیادینی که در منظومه ی شمسی فعال هستند را بازتاب می دهند. تمام زندگی ما به خودی خود می تواند برای بهبود و اصلاح اثرات مربوط به سیاره هایمان مرتب شود. رژیم غذایی صحیح، گیاهان درست، مکان درست برای زندگی، معیشت درست، روابط صحیح و تمرینات معنوی درست، همگی می توانند برای متعادل کردن نیروهای سیارات مان استفاده شوند.

برای مثال سیاره ی بهرام(مریخ یا مارس)، سیاره ی داغی است که اگر در چارت تولد حال خوبی نداشته باشد، می تواند اختلالات آتشین مزاجی یا پیتا همانند تب، التهاب و آماس، عفونت و همچنین زخم و آسیب روحی یا صدمات را ایجاد کند.

این اثرات می تواند با غذاهایی با طبع سرد،گیاهان سرد مزاج، آب و هوای خنک، رنگ های سرد، همین طور با سنگ های قیمتی خاص . مانتراهای مربوط به سیاره، که هماهنگ با دوره های سیاره ای و ترنزیت های مؤثر در چارت شخصی اند، تنظیم و تعدیل شوند.


اگرچه رفتار با بدن فیزیکی پیچیده تر ازآن چیزی است که ممکن است در چارت تولد آشکار شود و نباید تنها به وسیله ی ستاره بینی به آن مبادرت ورزید.

ستاره بینی درمانگر باید پشتیبانی کند اما نباید جانشینی برای درمان کامل پزشکی باشد. اما ستاره بین حتی اگر نتواند حوزه ی وسعت عمل فرد را در چارت ببیند، می تواند در مشکلات پزشکی یاری رسان باشد.

احتمال پیشرفت بیماری حتی زمانی که نوع و نشانه های آن واضح نیست را به ما نشان دهد. می تواند به ما نشان دهد که چه زمانی و برای چه مدت احتمال بیمار شدن وجود دارد، حتی اگر نتواند با دقت به آن بیماری خاص یا درمانش اشاره کند. یک ستاره بین ماهر، حتی این عوامل را هم می تواند به ما بگوید.   

 

منبع: کتاب ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها نویسنده: دکتر دیوید فراولی

ترجمه : سوسن جدیدی