عدم وابستگی

عدم وابستگی

از ثریا افشاری در
Number of replies: 0

وابستگی چیست؟


وابستگی یعنی، ما در ارتباط با چیزی یا کسی آنچنان مجذوب شده ایم که احساس میکنیم با نبودن آن ما نیز نابود می شویم.
عدم وابستگی،  یعنی رهایی از نیاز یا توقعی  مربوط به نتایج خاص.
وابسته نبودن به معنی بی علاقه بودن یا گذشتن نیست.  بلکه به معنای یاد گیری روش صحیح، وبه دور از افراط در توجه،دوست داشتن، و همچنین پایان بخشیدن به هرج و مرجی است که در ذهن و محیط خود ایجاد کردهایم
عدم وابستگی  یعنی اینکه شما مقید نیستید کارها بر طبق انتظار شما انجام شود. وحاضرید از این قید و بند رها شوید.
هرگز اجازه ندهید که خوشبختی شما به چیزی که ممکن است آن را از دست بدهید وابسته شود.
وقتی چیزی را با قاطعیت میخواهیم، آن هم از طریق معین ومشخص ، در این صورت، آن خواسته راهبرد مارا به دست میگرد. اگر چه ممکن است ، این خواسته به صورت ملایمی آغاز شود، اما به مرور شدید و مستحکم میشود.  
اهداف باید انعطاف  پذیر باشند.و بر یک هدف خاص  تمرکز نکرد.
آن میتواند خوب باشد، اما بدون آن هم می توان به خوبی دوام آورد.

زمانی که ما در ارتباط با دیگران وابسته شده ایم، احساس میکنیم با نبودن او ما نابود میشویم.
برای پشت سر گذاشتن وابستگی در ارتباط با دیگران،  باید عزت نفس خود را بالا برد.  وابستگی عاطفی همواره با عدم عزت نفس ارتباط دارد.
روی نکات مثبت و موفقیت هایتان تمرکز کنید.  نه گفتن را یاد بگیرید. به خواسته هایتان توجه کنید. سعی نکنید خودتان را تعقییر دهید. به نظر خودتان اهمیت دهید. در ذهنتان تصویر مثبتی از خود داشته باشید.
از خودتان مواظبت کنید.
این ها باعث میشود ، عزت نفس تان بالا رود. وبه تدریج از وابستگی رها شوید.
برای خوشبخت بودن باید به خود تکیه کرد.
(برای مستقل بودن ، خداوند بزرگترین حامی است.)‌
آنچه حق الهی ماست، به ما داده خواهد شد...
" در شادی و آ رامش باشید"