حرکت تعادلی در یوگا

حرکت تعادلی در یوگا

از شیرین صادقی پور در
Number of replies: 0

حرکت تعادلی در یوگا


در طول زمان ، با افزایش سن و عدم انجام تمرینات فیزیکی مناسب نه تنها عضلات و ماهیجه ها ضعیف شده و حجم عضلات کاهش می یابد، بلکه مغز نیز تحلیل می رود و مانند بخش های دیگر بدن ضعیف می شود. درواقع مغز ما همانند یک عضله است که می تواند با تمرینات مناسب تقویت می شود.

پژوهشگران معتقدند همانگونه که تمرینات ورزشی به نیرومند کردن عضلات و مفاصل کمک می کند، انجام تمرینات هدفمند نیز می تواند تواناییهای مغز را افزایش دهد.

یکی از توانایی ها و کارکردهای مغز ایجاد و حفظ تعادل در بدن است. دو مرکز مهم تعادل در بدن مخچه و گوش داخلی است.

مخچه به عنوان دومین بخش بزرگ مغز در ایجاد هماهنگی عضلات، زمان بندی فعالیت های حرکتی و کنترل تعادل نقش بسیار مهمی ایفا می کند. بسیاری از اطلاعات حسی از چشم، گوش، پوست، عضلات و مفاصل به مخچه می رسند. مخچه با داشتن این اطلاعات در هر لحظه از وضعیت تعادلی بدن مطلع است و در حالی که خود برخی حرکات را کنترل و هدایت می کند، می تواند در انجام حرکات موزون و ماهرانه مربوط به نشستن، ایستادن، راه رفتن، دویدن و غیره به قشر مخ کمک کند.

به طور کلی تعادل، توانایی حفظ بدن بر مرکز ثقل آن است که ممکن است با روند افزایش سن مختل شده و موجب بروز مشکلاتی در فعالیت های روزمره و همچنین کاهش تمرکز شود.

انجام تمرینات تعادلی در یوگا به صورت منظم و مستمر با افزایش ارتباط بین دو نیمکره مغز نه تنها به بهبود و حفظ تعادل ،ایجاد تمرکز و تقویت عضلات، استخوانها و مفاصل کمک می کند، بلکه موجب آرامش ذهن، متعادل شدن احساسات و افزایش آگاهی و اعتماد به نفس می شود.

به علاوه آساناهای یوگا در ایجاد آگاهی از تقسیم وزن بدن بر روی پاها و موقعیت و وضعیت بدنی مفید هستند.

تعادل و هماهنگی بدن به فرد این امکان را می دهد که با حفظ توازن، آزادانه، باثبات و انعطاف پذیری بیشتری حرکت کند.

بر اساس نتایج تحقیقات می توان گفت تمرین های تعادلی می تواند سبب بهبود زمان تعادل و همچنین حس عمقی در مفاصل زانو و مچ پا شده و نیز در بهبود سطح سلامتی موثر هستند. همچنین می تواند در کاهش خطر افتادن و آسیب، به خصوص در سالمندان مفید واقع شوند.

تمرین های تعادلی در عین داشتن شباهت ها و اشتراکات بسیار، تفاوتها و چالش های خود را دارند. بسیاری از این تمرینات عضلات میانی بدن و پاها را درگیر می کنند.

رویکرد شما در انجام تمرینات در پیشرفت شما اهمیت دارد؛ به این معنی که در انجام حرکات تلاش، پشتکار و صبر را مد نظر قرار دهید.

به عنوان نمونه از تمرینات زیر در جهت افزایش و حفظ تعادل در بدن می توان بهره برد:

ویرکش آسانا (درخت)

ابتدا در وضعیت تاداسانا بایستید، وزن بدن را روی پای راست ببرید، پای چپ را از زانو خم کنید و با کمک دست، کف پا را داخل و بالای ران پای راست بگذارید، زانوی پای چپ را عقب بکشید و لگن را روبرو نگه دارید؛ با دم دستها را بالای سر ببرید، آرنج ها صاف و کف دستها یکدیگر را لمس می کنند. برای حخظ تعادل به یک نقطه در مقابل خود خیره شوید.

پس مکث کافی حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.


ناتاراج آسانا (رقص)

در تاداسانا بایستید. وزن بدن را روی پای راست بیندازید، پای چپ را از زانو خم کنید و مچ یا روی پنجه پا را با دست چپ بگیرید و به لگن نزدیک کنید تا عضله روی ران پای چپ کشیده شود.؛ لگن را روبرو و منقبض نگه دارید. با دم دست راست را با آرنج صاف بالا ببرید. نگاه را روبرو و ثابت نگه دارید.

سپس حرکت را در سمت دیگر انجام دهید.


گارود آسانا (عقاب)

در تاداسانا بایستید. زانوها را کمی خم کنید، پای راست را از زمین بلند کرده و تعادل خود را بر روی پای چپ برقرار کنید. ران راست را روی ران چپ قرار داده و ساق پای راست را روی عضله ساق پای چپ قرار دهید. آرنج ها را خم کرده و تا مقابل سینه بالا بیاورید، آرنج چپ را روی آرنج راست قرار داده و دستها را به هم ببپیچید. زانوی چپ را کمی بیشتر خم کنید. حال به یک نقطه خیره شوید. دقت کنید که لگن را روبرو نگه دارید.

پس از مکث کافی از حرکت خارج شده و حرکت را در سمت دیگر تکرار کنید.