دوره کمک مربی یوگا سینا

یوگا تن و روان ما را سلامتی می بخشد.

این دانش یوگا را مربیان یوگا به پرتوجویان آموزش می دهند و این علم و تجربه را در اختیارشان قرار می دهند.
لازمه این مهم، تجربه و علم و دانش کافی مربیان است تا مربیان بتوانند تن و روان پرتوجویان را پرورش دهند و بدین روش سلامت تن و روان جامعه را بهبود بخشند. 
با هدف تربیت مربیان کارآزموده و آگاه و مجرب، یوگا سینا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کمک مربی گری نموده است.
دوره های کمک مربیگری یوگا سینا با هدف افزایش علم و تجربه داوطلبان این دوره، زمینه و شرایط علمی و تجربی لازم برای تبدیل شدن به مربیانی با دانش مناسب و با تجربه فراهم می سازد.
یوگا سینا

دوره کمک مربی یوگا سینا

یوگا تن و روان ما را سلامتی می بخشد.

این دانش یوگا را مربیان یوگا به پرتوجویان آموزش می دهند و این علم و تجربه را در اختیارشان قرار می دهند.
لازمه این مهم، تجربه و علم و دانش کافی مربیان است تا مربیان بتوانند تن و روان پرتوجویان را پرورش دهند و بدین روش سلامت تن و روان جامعه را بهبود بخشند. 
با هدف تربیت مربیان کارآزموده و آگاه و مجرب، یوگا سینا اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کمک مربی گری نموده است.
دوره های کمک مربیگری یوگا سینا با هدف افزایش علم و تجربه داوطلبان این دوره، زمینه و شرایط علمی و تجربی لازم برای تبدیل شدن به مربیانی با دانش مناسب و با تجربه فراهم می سازد.

معرفی و شرایط دوره

-         این دوره به  صورت آنلاین و حضوری برگزار خواهد شد و حدود یک سال طول خواهد کشید.

-         داوطلبین باید حداقل شش ماه یوگا کرده باشند و از عهده آزمون ورودی (به صورت آنلاین) برآیند.

-         هزینه ثبت نام و شرکت در آزمون ورودی بیست هزار تومان است.

-         قصد داوطلبین این گروه فعالیت در باشگاه یوگای سینا و ارتقاء  توانایی خود و باشگاه است.

-         این دوره برای گروه کمک مربی در باشگاه یوگای سینا است و هیچگونه مدرکی در پایان دوره ارایه نخواهد شد. (آموزش ها در حد سطح شش نظامنامه آموزشی یوگای فدراسیون ورزش های همگانی است.)

-         داوطلبانی که از عهده گذراندن مراحل این دوره برآیند به عنوان کمک مربی در مجموعه یوگای سینا فعالیت خواهند کرد.

-         از میان کمک مربیان، کسانی که موفق به اخذ مدرک مربیگری رسمی از فدراسیون ورزش های همگانی شوند، با توجه به امتیازات کسب کرده، به عنوان مربی یوگای جامع به کار خواهند پرداخت.


تعهدات کمک مربی

الف) شرکت در دوره های آموزشی (این دوره ها به صورت حضوری یا مجازی برگزار می شود) :  1- آسانا از پایه تا پیشرفته   2- پرانایاما   3- یاما  و نیاما    4- مراقبه   5- روش تدریس یک تا پیشرفته    6- یوگانیدرا     7- تغذیه و پاکسازی یوگا  

ب) اعلام وقت برای کارآموزی، حداقل سه روز در هفته و در صورت نیاز تعیین روزها از طرف مدیریت مجموعه می باشد.                       

ج) شرکت در دو دوره هفت روزه در اردو های اقامتی _ آموزشی، در ابتدا و انتهای دوره

د) عدم تاخیر بیش از 15 دقیقه و تکرار نکردن بیش از سه جلسه در طول دوره های روش تدریس

ه) ارائه پایان نامه تحقیقی و پژوهشی مرتبط با یوگا

و) پشت سر گذاشتن دوره آموزش عملی به عنوان کارورز به مدت حداقل یکسال اعم از حضوری و آنلاین (انجام وظایف سالن داری و کلاس داری مانند آماده سازی سالن (کلاس آنلاین)، حضور غیاب، انجام توصیه های مربوط به کلاس توسط مربی، نظافت پایان کلاس، و ....

ز) گروه آموزش یوگای جامع (از جمله کمک مربیان)، متعهدند که این سیستم آموزشی را تنها در مجموعه یوگای سینا آموزش دهند.

ح) رعایت قوانین داخلی یوگای سینا و قوانین جمهوری اسلامی-عدم فعالیت مذهبی-فرقه ای و فرهنگی در محیط آموزشی

یوگا سینا