یاما و نیاما در یوگا Yama and Niyama in Yoga

یاما و نیاما در یوگا Yama and Niyama in Yoga

از سینا صمیمی در
Number of replies: 0

yama and niyama

  Yama and Yoga

یاما و نیاما (شناخت قوانین جهان هستی و پرورش خویش)

انسان برای زندگی در هر محیطی نیازمند شناخت قوانین آن است. جهان هستی با تمام پیچیدگی‌های خود از قوانین ساده‌ای پیروی می‌کند که تمام موجودات آن رعایت می‌کنند. شناخت این قوانین به بهتر زیستن کمکی شایان می‌کند. 

یوگای پاتنجلی دارای هشت وادی است که اولین وادی، وادی قوانین جهان هستی است که به آن یاما می‌گویند.

یاما اخلاق و رفتار ما را با دیگر موجودات بیان می‌کند.

وادی دوم، وادی انضباط و پرهیزکاری است که وظایف ما را در قبال خودمان بیان می‌دارد و به آن نیاما می‌گویند.

دوره تخصصی یاما و نیاما در کانون یوگای سینا، با استفاده از تکنیک‌های کارآمد و کاربردی و با تمریناتی ساده به آموزش این قوانین می‌پردازد:

معصومیت، راستی، درستی، رهایی از تمایلات و وابستگی،

پاکیزه ماندن، قناعت، ریاضت، مطالعه و شناخت، رضایت و تسلیم

تجربه دوره‌ی یاما و نیاما برای تمام پرتوجویان، تحول زیبای زندگی خواهد بود.

تمرین برای یاما

Practice for Yama and Yoga

لیستی حداقل هفت نفره از کسانی که بیش از سه سال شما را می‌شناسند و بیشتر روزهای هفته کم و بیش با شما در ارتباط بوده‌اند، تهیه کنید. (در دو گروه سنی بزرگ‌تر و کوچک‌تر از خود و همینطور از هر دو جنسیت مذکر و مؤنث)

از آن‌ها بخواهید با صداقت کامل، نظر خودشان را در مورد عملکرد شما در این پنج موضوع بنویسند و از یک تا ده به شما نمره بدهند: 

(1- معصومیت یا عدم خشونت 2- راستی یا دروغ نگفتن 3- درستکاری یا دزدی نکردن 4- کنترل امیال یا پرهیزکاری 5- عدم وابستگی)

نطرات را معدل‌گیری کنید و ببینید چقدر با قوانین جهان هستی هماهنگ هستید و در چه زمینه‌هایی نیاز به بازبینی خود دارید؟

سینا صمیمی


(توسط پانیذ بنی سلیمان ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 16 فروردین 1399، 2:46 صبح بوده است)

(توسط پانیذ بنی سلیمان ویرایش شد - زمان اصلی طرح مطلب شنبه، 16 فروردین 1399، 2:46 صبح بوده است)

Attachment images.png