سلام بر خورشید (بخش دوم)

سلام بر خورشید (بخش دوم)

از علیرضا حاجی خانی در
Number of replies: 0

سلام بر خورشید آشتانگا یوگا

در سبک آشتانگا یوگا یا وینیاسا آشتانگا یوگا یا وینیاسا فلو یوگا تاکید بر جریان حرکات و هماهنگ بودن جریان حرکات با جریان دم و بازدم ها برای جمع کردن حواس است. پس در تمامی سلام بر خورشید های آشتانگا یوگا علاوه بر انجام حرکات، اهمیت بالایی به هماهنگ کردن دم و بازدم ها با حرکات – نه فقط به این معنی که کدام حرکت با دم و کدام با بازدم انجام می شود بلکه به این معنی که طول حرکت را با طول دم و بازدم برابر کنند و در هر لحظه تنفس ها جاری باشند و حبس نشوند-  داده می شود. همین کار هم انجام این سلام بر خورشید ها را برای کسانی که به تازگی یوگا را شروع کرده اند کمی سخت تر می کند و انرژی و هماهنگی بالاتری را طلب می کند.

در آشتانگا وینیاسا یوگا حداقل سه نوع سلام بر خورشید وجود دارد. سلام بر خورشید کلاسیک، سلام بر خورشید A و B که به ترتیب سنگین تر می شوند.

سلام بر خورشید کلاسیک

در سلام بر خورشید کلاسیک ترتیب حرکات به این صورت است:

1."پارامانآسانا"

2."هاستا تادآسانا" یا "اردوا هاستاسانا"

3."اوتان آسانا"

4."آنجانی آسانا" یا حرکت لانژ : در این حرکت روی پای جلو به صورت 90 درجه می نشینیم و زانوی پای عقب روی زمین و کشیده به سمت عقب است. لگن به سمت جلو است و دست ها را به سمت بالا می کشیم.

5."آدو موکا آسانا" یا سگ سر پایین

6."آشتانگا ناماسکارام" یا سلام هشت نقطه ای

7."اردوا موکا آسانا" یا سگ سر بالا: در این حرکت که مشابه حرکت کبری است، کف دست هاو قدام پنجه پا روی زمین است و بر روی این چهار نقطه قرار داریم. لگن به سمت داخل است و سر و قفسه سینه را به سمت بالا و کمی جلو می کشیم و قوس خم به عقب به ستون مهره ها می دهیم.

8."آدو موکا آسانا" یا سگ سر پایین

9."آنجانی آسانا"

10."اوتان آسانا"

11."هاستا تادآسانا"

12."پراماناسانا"شکل 1 سلام بر خورشید کلاسیک
برگرفته از سایت
www.ilonabarnhart.com

توضیح اینکه در این سلام بر خورشید رفتن به حرکت اول با بازدم است و سپس برای رفتن از هر حرکت به حرکت بعدی دم یا بازدم گرفته می شود با این توضیح که برای رفتن از حرکت 6 به 5 مانند 4 به 5 باید بازدم گرفته شود. برای این که این نظم درست شود یا باید با یک بازدم هر دوی این حرکات انجام شود یا در حرکت 5 یک دم گرفت سپس به حرکت 6 رفت.

این سلام بر خورشید بسیار شبیه به سلام بر خورشید سبک شیوانانداس و در انتهای ترم یک یوگای جامع آماده انجام این سیکل خواهید بود.

سلام بر خورشید A

در سلام بر خورشید A ترتیب حرکات به این صورت است:

1."پارامآناسانا"

2."هاستا تادآسانا" یا "اردوا هاستاسانا"

3."اوتان آسانا" : برای رفتن به اوتان آسانا در این سلام بر خورشید دست ها از طرفین به پایین آورده می شوند.

4."اوردوا اوتانآسانا" یا خم به جلو با پشت صاف : همانطور که در اوتان آسانا هستید پشت رو صاف کنید و کف دست ها را در زمین فشار دهید.

5."چاتورانگا" : ممکن است در ابتدا پا ها را تک به تک به عقب ببرید ولی در حالت کلاسیک آن با پرش به چاتورانگا می روند.

6."اردوا مووکا آسانا" یا سگ سر بالا

7."آدو موکا آسانا" سگ سر پایین

8."اوتانآسانا با پشت صاف"

9."اوتان آسانا"

10."هاستا تادآسانا"

11."پرامآناآسانا"


شکل 2 سلام بر خورشید A
 برگرفته از سایت www.jasonyoga.com طراحی توسط www.mckibillo.com

در این سلام بر خورشید رفتن به حرکات فرد با بازدم و رفتن به حرکات زوج با بازدم همراه است. همچنین ممکن است در حرکت سگ سر پایین به اندازه چند دم و بازدم مکث کنند.

انجام صحیح این سلام بر خورشید نیاز به آموزش و آمادگی بیشتری دارد. به جز پرش ها، سایر حرکات لازم را تا انتهای ترم چهارم به صورت کامل فرا می گیرید و از انتهای ترم چهارم یوگای جامع می توانید این سلام بر خورشید را هم تمرین کنید. ولی انجام پرش ها نیاز به قدرت بالای دست ها و آموزش ایستادن روی دست دارد که در کلاس های یوگای پیشرفته و هاتا یوگا آموزش داده می شود.

سلام بر خورشید B

در سلام بر خورشید B ترتیب حرکات به این صورت است:

1."تاد آسانا" یا وضعیت کوه : تاد در زبان سانسکریت به معنی کوه است و تاد آسانا حالت ایستادن درست در یوگاست که در آن دست ها در کنار بدن  هستند.

2."اوتکات آسانا" یا وضعیت صندلی

3."اوتان آسانا"

4."اوردوا اوتانآسانا" یا خم به جلو با پشت صاف

5."چاتورانگا"

6."اردوا موکا آسانا" یا سگ سر بالا

7."آدو موکا آسانا" یا سگ سر پایین

8."ویرابادرآسانا "1 یا حرکت جنگجو یک، با پای راست : ویرا به معنی قهرمان و بادر به معنی دوست است. ویرابادر نام موجودی افسانه ای است که شیوا آنرا آفرید تا در جنگ او را کمک کند. برای رفتن به این حالت روی پای جلو در زاویه 90 درجه می نشینیم و پای عقب را در عقب کشیده و صاف نگه می داریم. ستون مهره ها صاف است و سر و لگن به سمت پای جلو است و دست ها به سمت بالا کشیده شده است.

9."چاتورانگا"

10."اردوا موکا آسانا" یا سگ سر بالا

11."آدو موکا آسانا" یا سگ سر پایین

12."ویرابادرآسانا 1" یا حرکت جنگجو یک، با پای چپ

13."چاتورانگا"

14."اردوا موکا آسانا" یا سگ سر بالا

15."آدو موکا آسانا" یا سگ سر پایین

16."اوردوا اوتانآسانا" یا خم به جلو با پشت صاف

17."اوتان آسانا"

18."اوتکات آسانا"

19."تاد آسانا"


شکل 3 سلام بر خورشید B
 برگرفته از سایت www.jasonyoga.com طراحی توسط www.mckibillo.com

برای رفتن به حرکات فرد باید بازدم انجام دهید و برای رفتن به حرکات زوج باید دم بگیرید.

انجام صحیح این سلام بر خورشید هم نیاز به آموزش و آمادگی بیشتری دارد. به جز پرش ها، سایر حرکات لازم را تا انتهای ترم چهارم به صورت کامل فرا می گیرید و از انتهای ترم چهارم یوگای جامع می توانید این سلام بر خورشید را هم تمرین کنید. ولی انجام پرش ها نیاز به قدرت بالای دست ها و آموزش ایستادن روی دست دارد که در کلاس های یوگای پیشرفته و هاتا یوگا آموزش داده می شود.

جمع بندی

توجه کنید که آموزش صحیح انجام هر یک از این چرخه ها نیاز به نظارت استاد دارد و انجام سر خود و اشتباه آنها می تواند باعث آسیب هایی شود. همچنین هدف ما از توضیح سلام بر خورشید های مختلف در این مقاله نه آموزش انجام آنهاست، بلکه هدف ما این است که کسانی که تا امروز این سلام بر خورشید ها را انجام می دادند به تفاوت های بین انواع آنها آگاه باشند و آنها را عمیق تر و بیش تر بشناسند.

انواع دیگری از سلام بر خورشید هم وجود دارد که در آنها حرکات دیگری مانند پیچ، حرکت قایق یا رساندن سر به پا گنجانده شده است. همچنین ممکن است که به نامی مانند سلام بر ماه هم بر خورد کنید که چرخه دیگری است که برای گروه حرکات پهلو و کشاله ران ایجاد شده است و در مقاله دیگری به آنها می پردازیم.

در جدول زیر به صورت خلاصه می توانید ویژگی های سلام بر خورشید های مختلف را با هم مقایسه کنید.


از انواع مختلف سلام بر خورشید گفته شده شما کدام را تمرین کرده اید؟ با کدام آشنا هستید ؟ تجربیات و داستان های خودتون از سلام بر خورشید را با ما به اشتراک بگذارید.

در قسمت سوم این مقاله به این سوال پاسخ می دهیم که کدام سلام بر خورشید واقعا برای ما مناسب تر است و تنوعات و نکات ظریف تر انجام این سیکل جذاب را بررسی می کنیم. پس با ما همراه باشید.منابع :

www.ilonabarnhart.com/sun-salutations-surya-namaskar

https://www.jasonyoga.com

www.en.wikipedia.org/wiki/Surya_Namaskar

www.yogapedia.com/definition/9912/namaskar

www.dictionary.com/e/translations/namaskar

www.yogainternational.com/article/view/the-ancient-origins-of-surya-namaskar-sun-salutation