ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش پنجم)

ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها(بخش پنجم)

از سوسن جدیدی در
Number of replies: 0

ستاره بینی ودایی و کد کارمیک

روح می تواند به عنوان "جوهر کارمیک" ما در برابر شخصیت صرفاً انسانی ما که یک ماسک است، تعریف شود. روح، گرایش کارمیک ما که "سامسکارا" نامیده می شود را از بدنی به بدن دیگر حمل می کند. می توانیم بگوییم که کارمای ما، DNA روح ما است. همان طور که بدن، کدهای ژنتیکی ویژه ی خودش را دارد، روح هم "کد های کارمیک" منحصر به فرد دارد.

کدهای کارمیک روح، بر الگوهای خلق شده در زندگی پایه ریزی شده اند- عادت ها، گرایش ها و استعدادها، توانایی ها و آرزوهایی که در روح در طی حرکتش در سرتاسر تولدهای بیشمارش شروع کرده است. این گرایش های کارمیک یا سامسکاراها، همانند دانه هایی در خاک زندگی ما عمل می آیند، ریشه می دوانند و در شرایط مطلوب جوانه می زنند. انرژی روح ما با پتانسیل های کارمیک مان تصفیه می شود. پتانسیل هایی که الگوی زندگی هایمان، از ناخودآگاه و سطوح غریزی مان می سازد.

                                             

 

برای تحول و تکامل تدریجی گونه ی ما(بشر)، و نیز رشد روحی مان، ما باید هر دو کد ژنتیکی و کارمیکی را مورد توجه قرار دهیم. ما نمی توانیم خویشتن مان را فقط با کدهای ژنتیکی که کدهای بدن و جسم مان است، بشناسیم. ما باید به کدهای کارمیک که کدهای ذهن و قلب هستند هم توجه کنیم. دقت کنید که چطور دو بچه در یک خانواده می توانند یک الگوی ژنتیکی، آموزشی و محیطی را سهیم شوند و هنوز زندگی ها و شخصیت ها و علائق معنوی متفاوتی داشته باشند. این به دلیل تفاوت در کدهای کارمیک است.

خوشبختانه راهی وجود دارد که با آن می توانیم به کدهای کارمیک مان، به روشنی کدهای ژنتیکی مان پی ببریم؛ و آن از طریق ستاره بینی ودایی است. احتمالاً چارت تولد در ستاره بینی ودایی، بهترین راهنما برای فهمیدن کدهای کارمیک روح است. الگوی چارت تولد، همانند DNA روح، پشتیبان تناسخ فیزیکی فعلی است. جایگیری سیارات در چارت تولد، یک بصیرت توانمند را فراهم می کند که ما می توانیم با کمک آن کدهای کارمیک مان را با جزئیات زیاد بخوانیم.

در این باره، چارت ستاره بینی ودایی احتمالاً مهم ترین مدرکی است که ما در زندگی داریم و از کدهای ژنتیکی ما بسیار قوی تر است. با این حال، همانند DNA ، کدهایی هستند که با زبان طبیعت نوشته شده اند و باید توسط یک پژوهشگر فرهیخته رمزگشایی شوند تا این که مفاهیم آن قابل درک شود.

به علاوه برای نشان دادن کدهای کارمیک ما در هنگام تولد، ستاره بینی ودایی می تواند برای تغییر دادن مسیر زندگی مان، چیزهایی که آشکار می کند را طرح ریزی نماید. ستاره بینی ودایی، روش های استادانه ای برای تعیین وقت و زمان به وسیله ی سیستم دوره های سیاره ای (داشا)، چارت های سالانه(بهوکتی) و ترنزیت(گوچارا) دارد. به همین دلیل است که ستاره بینان ودایی به طور شگفت انگیزی هم در توصیف شخصیت و هم در تعیین وقایع بیرونی زندگی ما، درست و دقیق هستند.

 

همچنین ستاره بینی ودایی، به واسطه ی سنجش های درمانی ستاره بینانه در سنگ های گران بهای مربوط به سیارات، مانتراها، یانتراها و مراقبه بر روی خدایان سیارات، ما را آماده می کند تا کارمایمان را بهینه کنیم و ما را به ورای محدودیت های کدهای کارمیک مان می برد. نمود درمانی ستاره بینی ودایی یا همان چیزی که به آن ستاره بینی آیورودایی می گوییم، ترکیبات مهمی هستند.

از لحاظ شفابخشی، هر کدام از ما برای رشد فردی، نه تنها باید از کد کارمیک مان آگاه شویم بلکه باید شیوه های بهبود آن را هم فرابگیریم. سیستم ودایی در این مورد ما را با تعدادی از بهترین ابزار آماده می کند، با چند نظام متنوع که شامل دانش های یوگا، آیورودا و ستاره بینی ودایی است.

این بدان معنی نیست که بررسی مناسب چارت تولدمان، به تمام پرسش هایمان در زندگی پاسخ خواهد داد. ما همچنان باید فعالیت و کار کنیم. هر چند که چارت به ما نشان می دهد که چطور با بهترین و خردمندانه ترین شیوه ی ممکن عمل کنیم. چارت تولد، راهنمای کارمیک ما در زندگی است و ابزارهای دانش ودایی احتمالاً مهم ترین ابزار برای بهبود و پیشرفت کارمیک هستند.

برای تغییر وضع خودمان، این کافی نیست که کدهای ژنتیکی مان را اصلاح کنیم، بلکه باید کدهای کارمیک مان را هم دگرگون کنیم. اما تغییر کد کارمیک مان، به آسانی اصلاح ژنتیکی مان نیست! این مسئله نیاز به یک تعامل بزرگ میان انگیزش، تمرکز و مهارت دارد- و تلاش ها باید به طور کامل بیشتر توسط خودمان انجام شود تا یک آزمایشگاه بیرونی. تغییر کدهای کارمیک مان نیاز دارد که ما شیوه ی زندگی، تنفس، دیدگاه و تفکرمان را به صورت پویایی تغییر دهیم و ایگو و دریافتمان از خودمان را هم دگرگون کنیم.

دانش کارما

روح یک "جوهرکارمیک" است، یک عامل یا کنشگر در عالمی که با اعمال خودش شکل گرفته است. ستاره بینی به عنوان علم زمان، علم کارما نیز هست. زمان صرفاً یک فاصله ی تسلسلی نیست بلکه یک جریان کارمایی را بازتاب می دهد، یک دهش از ثمره ی اعمال، به همه ی مخلوقات. در این مورد، ستاره بینی مهم ترین دانش است، زیرا با درک زمان و کارما، می تواند انرژی و انگیزشی که پشت هر رخداد در کائنات است را آزاد کند.در چارت تولد ما چیزی وجود ندارد که بر سطحی از زندگی ما یا طبیعت یا هر چیزی، دلالت کارمایی نداشته باشد.

همه ی شفابخشی های حقیقی، باید ابتدا در یک سطح کارمیک رخ دهند. باید توانایی زدودن اثر منفی کارماهای ما و ترفیع مثبت ها را داشته باشند. به دلیل این که کارما و زمان نه تنها به هم، بلکه به کل کائنات هم وابسته اند، همه ی شفابخشی های واقعی نیز باید ستاره بینی را هم در نظر بگیرند.

       

 

یک ستاره بین خوب احتمالاً می تواند به عنوان یک "مشاور کارمیک" شناخته شود که مشتریان را به این که چطور پتانسیل کارمیک شان را در زندگی، بهتر بهینه کنند، راهنمایی کند و به آن ها کمک کند که کد کارمیک منحصر به فردشان را درک و به بهترین نحو تکمیل کنند. به همین صورت یک شفادهنده، "شفادهنده ای کارمیک " نیز هست. او به مشتریان کمک می کند که علل کارمیکی را که شامل رفتارهای اشتباه و شیوه های نامناسب زندگی اند و در پس بیماری ها هستند را از بین ببرند نه این که فقط به سادگی، علائم بیماری را کم کنند.

هم آیورودا و هم ستاره بینی ودایی، راه های مهم اصلاح کارمیک هستند. آیورودا به ما کمک می کند که کارمای وابسته به عادت های فیزیکی و ذهنی مان و تکانه های ناهماهنگ با نوع ذهن- بدن مان را اصلاح کنیم. ستاره بینی ودایی به ما کمک می کندکارمای مرتبط با سامسکارای عمیقترمان که ممکن است با تیپ ستاره ای و میزان آشکاریِ روحمان ناهماهنگ باشد را اصلاح کنیم. هر دوی این ها ما را به یوگا سوق می دهند که می تواند به ما کمک کند تا ورای تمام تأثیرات و تجلیات کارما برویم. ما نباید وقتی که میدان دید ستاره بینی ودایی را می سنجیم، این راهنمای کارمیک را فراموش کنیم.  

                              

منبع: کتاب ستاره بینی آیورودایی ؛ شفای خویشتن با ستاره ها نویسنده: دکتر دیوید فراولی

ترجمه : سوسن جدیدی