کلاس یوگای کودک برای گروه سنی 4 تا 11 سال مناسب است.

شروع کلاس از 25 خرداد

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان