ترم 4 برای کسانی مناسب است که حداقل 6 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 24 خرداد

کلاس در 4 هفته و هر هفته 2 جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 120 هزارتومان