ترم 3 برای کسانی مناسب است که حداقل 4 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 24 خرداد

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 120 هزارتومان