ترم 2 برای کسانی مناسب است که حداقل 2 ماه یوگا کار کرده‌اند.

شروع کلاس از 2 تیر

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 120 هزارتومان