ترم یک برای کسانی مناسب است که تازه یوگا را آغاز کرده‌اند.

شروع کلاس از 25 خرداد

کلاس در 4 هفته و هر هفته دو جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 120 هزارتومان