ترم یک برای کسانی مناسب است که تازه یوگا را آغاز کرده‌اند.

شروع کلاس از 26 خرداد

کلاس در 8 هفته و هر هفته یک جلسه برگزار می شود

هزینه کلاس: 150 هزارتومان