logo

یوگا بارداری یوگای جامع سینا

تولید مثل می تواند مانند هر جریان دیگری در زندگی، به امری از سر وظیفه در روزمره گی بدل شود، امری که در آن آگاهی و رشد وجود ندارد.

یوگا تولید مثل و بارداری را مرحله ای کامل تر و رشد یافته تر از بلوغ می داندکه در آن مرد و زن باید آمادگی لازم برای تجربه هم سویی و هماهنگی با طیفی وسیع تر از(من) را داشته باشند. این مرحله به بازنگری و اصلاح خود برای خلوص و تکامل در سه بعد بدن،ذهن و احساسات نیاز دارد، در غیر این صورت فرزند دار شدن نه تنها موجب شعف و رشد آگاهی ما نخواهد شد، بلکه اسارتی رنج آور از احساس مالکیت یا قربانی شدن را در پی خواهد داشت و این ترس لحظه به لحظه انرژی حیاتی ما را تخلیه خواهد کرد.

هدف یوگابارداری ایجاد شرایط مناسب فیزیکی ، ذهنی و احساسی در دوران بارداری و بعد از بارداری برای مادران است.

بارداری

کلاس ها دو جلسه در هفته و در 4 هفته برگزار می شود.

تعداد جلسات 8 جلسه - 25 درصد تخفیف برا ثبت نام هفته دوم

هزینه: 150هزار تومان