این کلاس در چهار هفته و هر هفته 2 جلسه برگزار می شود.

25% تخفیف برای ثبت نام های هفته دوم