این کلاس دو جلسه در هفته و در 8 جلسه برگزار می شود.25% تخفیف ثبت نام هفته دوم