در کلاس های یوگا با ابزار، با ابزارهای مختلف مانند صندلی و دیوار و آجر و.... به کمک بدن می رویم. در یوگا ابزار کسانی که محدودیتی در بدن دارن که امکان شرکت در کلاس های معمولی یوگا را ندارند به راحتی می توانند شرکت کرده و از آن استفاده نمایند.

یوگای ابزار یکی از پر انرژی ترین کلاس های یوگاست و تجلی از اراده پرتوجویانی است که ممکن است محدودیت هایی در بدن داشته باشند ولی ذهنی پویا و قدرتمند دارند.